Сигурност

  • Денонощно видео наблюдение
  • Възможност за видео достъп на родителите по всяко време
  • Жива охрана
  • СОТ и допълнителна защитна система чрез паник бутон
  • Достъп до сградата на детската градина само чрез чип
  • Осигурителни съоръжения за безопасност на горните етажи